Blogg

Några tankar på kvällskvisten

15

nov

På Åhus missionsgård sammanträder i kväll och i morgon ELMs nämnd för Mission i Sverige (MIS). Det är fyra år sedan jag första gången var på ett MIS-sammanträde. Det var strax innan jag hade börjat på min tjänst för ELM på "hemmaplan" (vi hade arbetat fem år som missionärer i Peru tidigare). Mötet hölls i Hässleholm. Det var ett annat MIS än idag. Några ledamöter är kvar, men flera har kommit till sedan dess. Men den stora förändringen ligger nog inte på MIS sammansättning, utan på att vi idag arbetar mer med frågor som faktiskt handlar om mission i Sverige. .

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved