Blogg

Förkunnardagar

14

aug

Torsdag till lördag är ett tjugotal av ELMs predikanter, och därtill ytterligare några missionsvänner, samlade till förkunnardagar på Åhus missionsgård. Det är en grupp inom ELM som arbetar med frågor kring identitet, vision och strategi som tagit initiativ och bjudit in till dagarna. Och såväl föreläsningar som samtal handlar om frågor som rör ELMs identitet. En bakgrund finner den som vill att läsa i ELMs identitetsdokument här. Igår bidrog jag med ett föredrag om missionsföreningen och mission i Sverige. Bland annat lyfte jag hur viktiga lokala och regionala föreningar varit i bygget av det demokratiska Sverige. Där bidrog väckelsen på mitten.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved