Blogg

25

maj

Idag är en ledig dag - onsdagar är ofta det för min del - för att kompensera kvällar och helger. Man så läste jag en notis i Bibeltrogna Vänners Missionstidning från april 1933: Bibeltrogna Vänner har öppnat et s. k. postgirokonto. Dess nummer är 55843. Hädenefter kunna sålunda vännerna, då penningar översändas pr postanvisning, använda s. k. Inbetalningskort, vilka tillhandahålles å postanstalterna. Bakgrunden till att man tog detta steg var dels att förenkla för både givare och mottagare, dels att höja säkerheten. Tomma (tömda?) kuvert har tidigare kommit till Expeditionen. Postgirot har bytt namn till plusgirot. Men notera att det ursprungliga numret gäller,.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved