Blogg

(Nya) Lilla katekesen

21

sep

Martin Luthers lilla katekes är den lärobok i kristen tro som haft allra störst spridning och verkan i Sverige. Den skrev för 500 år sedan. Innehållet syftar till att sammanfatta och förklara Bibeln som är fyra gånger så gammal. Och ändå är Lilla katekesen aktuell. I några korta avsnitt får man trons innehåll och det kristna livets gestalt förklarade för sig. Men språket - det vi talar och använder dagligen - det förändras. En enkel lärobok för lekmän - och ungdomar - kan inte ha en språkdräkt där man använder ord som språkdräkt. Därför har vi reviderat Luthers lilla katekes, med.

Läs mer

Kom och regera

31

aug

I dagarna trycks den revidering av Martin Luthers lilla katekes jag arbetat en del med de senaste åren. I förklaringen till orden "Låt din vilja ske på jorden som i himlen" i Herrens bön skriver Luther: Guds goda vilja, fylld av nåd, förverkligas oavsett om vi ber eller inte, men i denna bön ber vi att den ska förverkligas också hos oss. Samma tanke uttrycks på ett fint sätt i en modern lovsång som heter "Kom och regera" (länk till youtube här). Lovsången ger uttryck för att Gud regera över hela jorden, men ber bönen att Han ska regera också över mig. Det.

Läs mer

Kan man frukta och älska samtidigt?

18

jun

Under ett par års tid har jag arbetat med att språkligt revidera Doktor Martin Luthers lilla katekes. Jag har skrivit om det tidigare på bloggen (här och här). Nu är jag framme i slutskedet av det arbetet. En fråga som har hängt med är hur förklaringarna till buden ska inledas. ”Vi skall frukta och älska Gud…” har det stått i alla (?) svenska översättningar hittills. Utmaningen har varit dubbel. Dels att ordet frukta inte används så mycket idag – det är kanske på väg ut ur det svenska språket. Och dels betydelsen av ordet frukta; är den samma idag som när.

Läs mer

Luthers lilla katekes

15

apr

För en tid sedan skrev jag om en pågående språklig revidering av Luthers lilla katekes. Några läsare kommenterade både på bloggen och i mail till mig. Tack för det! Samtidigt har jag förstått att andra är lite mer tveksamma till projektet. Några menar (tror jag) att katekesen inte bör revideras, medan andra funderar kring om katekesen fungerar som pedagogiskt verktyg idag. Styrkan i Lilla katekesens form är korthet och pregnans. Trons grunder beskrivs i formuleringar som är av sms- eller twitterformat. Och ibland behöver man just det korta och kompakta. Andra gånger behövs berättalnde framställningar av den kristna tron - och.

Läs mer

En kyrkans klenod

14

feb

Prosten L M Engström var kyrkoherde i Bolstad och stred under 1920-talet för att katekesundervisningen skulle få vara kvar i den svenska skolan. Den striden var värd att ta - för att när evangeliet försvann ur svensk skola så återstod bara lag. När det goda ska lockas fram ur varje elevs inre och det saknas en förklaring till varför det också kommer mindre goda ting ur barnen så blir skolan lagisk. the_ID.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved