Blogg

Jag skäms inte

24

aug

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Jag skäms inte för Jesus. Han skäms inte för mig. the_ID.

Läs mer

NIR i Köpenhamn

23

aug

Nordiska Inremissions Rådet (NIR) är en mötesplats för lutherska organisationer som arbetar med mission på hemmaplan i de nordiska länderna. Just nu pågår NIR:s generalsekreterarmöte i Köpenhamn. Det är första gången jag är med. Första samtalspasset ägnar vi åt att beskriva läget i våra respektive länder. the_ID.

Läs mer

Runt Öresund

26

mar

Onsdag och torsdag denna vecka besökte jag tre städer runt sundet. Köpenhamn, Lund och Helsingborg. I Köpenhamn träffade jag en dansk präst som jobbar i en församling som tydligt vill fokusera på mission i närområdet. Han talade om skillnaden det gör i den kristna gemenskapen om vi vill dra folk till oss eller sända ut kristna. Jag tror att vi många gånger är mer fokuserad på den egna verksamheten, än på att nå ut till alla dem som inte känner Jesus, som inte har hört evangeliet. Vid lunch återvände jag till Sverige the_ID.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved