Blogg

Sitta/stå

25

aug

Kanske har ni också fått en IKEA-katalog hem på posten den sista veckan. Jag har fått det. Och jag letade efter höj- och sänkbara skrivbord. Jag var sugen på att köpa ett sådant eftersom jag känt lite av ryggen i sommar. Men jag hittade inget höj- och sänk. Istället hittade "sitta/ståbord" i några olika varianter. Ingen stor förändring, men det är förstås lite intressant att man tänker mer på användaren än på prylen. Jag menar bordet lär väl förbli stående oavsett höjden. Medan användaren knappast ska sänkas - utan just sitta. the_ID.

Läs mer

Kyrkoinvigning

07

nov

Igår var det fest i Chiclayo när församlingen i Las Brisas inbjudit till invigning av sina nya kyrkobyggnad. För fyra år sedan när jag senaste besökte Peru var det en obebyggd, skräpig tomt mellan två befintliga hus. Nu står där en kyrka med samlingslokal på nedervåningen, och kök, ungdomsrum med mera på våning 2 och 3. Gudstjänsten följde till en början den vanliga ordningen, men med själva invigningen, tal och hälsningar, sånger och servering efter predikan. Jag läste ett par verser ur Första Petrusbrevet och påminde om att Gud ser oss som levande stenar av vilka han vill bygga sin kyrka. Det.

Läs mer

Hembesök och ny kyrka

06

nov

Under mina första dagar i Chiclayo har jag gjort några hembesök hos personer som vi lärde känna under våra år i Chiclayo och som då var involverade i kyrkans arbete. Det har varit väldigt roligt att möta dem alla igen. Att lära känna en människa ger mig alltid så mycket. Men även om det har varit fina återseenden är det en väldig skillnad om dem jag har besökt fortfarande bekänner tron och finns med i kyrkans arbete på ett eller annat sätt, eller om de glidit iväg och i dag lever sitt liv ganska långt borta från Herren. [caption id="attachment_10904" align="alignright" width="840"].

Läs mer

Eckerdalsk ecklesiologi

16

mar

I Göteborgs stift, som jag fortfarande många gånger tänker på som ”mitt” eftersom jag är född och uppvuxen där, har biskopen och domkapitlet för en liten tid sedan skickat ett brev till alla präster och informerat om att de präster som leder gudstjänst i sammanhang som inte är sanktionerade av Svenska kyrkan – genom att vara dess egen verksamhet eller genom samarbetsavtal – riskerar att avkragas eftersom man menar att de är illojala mot Svenska kyrkan och bryter mot de löften som avges vid prästvigning. Stiftsledningen vill komma åt de präster som inte vill kapa banden the_ID.

Läs mer

En presenning, lite glädje och Guds ord

24

feb

Jag vet inte om jag har blivit klokare i dag, men jag har blivit rikare. Kanske också klokare på Indien. Ödmjukhet är något vi får se och uppleva av våra vänner. Är det bara för att det kanske är ett karaktärsdrag vi inte ser för mycket av hemma i Sverige att jag lägger märke till det här? Jag vet inte. Jag vill försöka ta det med mig hem i alla fall. Inspiration till att vara ödmjuk med Jesus som den stora läromästaren, Ödmjukhetens Konung. Dagen i dag började med samtal om Bethesda Lutheran Ministries. Vi ställde många frågor till stackars Moses.

Läs mer

13

apr

Tillsammans med några goda bröder var jag inbjuden till en samtalsafton i en missionsförening. Ämnet för kvällen var nattvarden. Liksom övriga inbjudna fick jag några minuter för ett inledande anförande innan samtalet släpptes loss. the_ID.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved