Blogg

Rapport från lördagen

17

nov

Idag har styrelsen fortsatt sitt sammanträde och det har varit konstruktiva samtal trots en ganska diger dagordning! På morgonen fortsatte vi tala om ekonomi och vi talade om hur stort det är att det finns så mycket arbete för ELM att utföra! I somras skickade vi familjen Hjalmar och Lisa Unosson till Peru och i januari ansluter familjen Håkan och Sinnika Ekström. Dessutom beslutade årsmötet 2018 att ELM ska påbörja ett arbete i Främre Asien och där pågår rekrytering av medarbetare. ELM är en rörelse som vill berätta för andra om Jesus och hur avgörande han är för vår frälsning. För att.

Läs mer

#missionssamtal, del 2

20

okt

Åhus missionsgård. Nu har jag varit med på mitt första sammanträde som missionsledare och det känns härligt att vara igång! Det är alltså Nämnden för mission i Sverige (MIS) som har sammanträde och efter gårdagskvällens information om ekonomi och den regionala samarbetsorganisationens verksamhet, har vi fått fått tid att prata om vår egen verksamhet. MIS har ett särskilt uppdrag från ELM att arbeta med att starta nya gemenskaper, men också att stödja och utveckla befintliga gemenskaper, samt kalla och utbilda predikanter. the_ID.

Läs mer

#missionssamtal

19

okt

I helgen är jag i Åhus, på skånska östkusten, för sammanträde. För den som inte är så insatt i ELMs organisationsstruktur kan det vara lite krångligt att förstå organisationsstrukturen i ELM, men riksorganisationen ELM har delegerat ansvar till tre nämnder som har eget budgetansvar och verksamhetsansvar men som är ansvariga gentemot riksstyrelsen. Det är Nämnden för mission i Sverige (MIS), Nämnden för mission i utlandet (NUM) samt Tidningsnämnden. Den här helgen är det sammanträde med MIS och nästa helg är det sammanträde med NUM. Jag sätter stort värde på att kunna delta i sammanträdena eftersom de ger en så fin inblick i.

Läs mer

Mission och givande

15

nov

MIS* fortsätter sitt sammanträde på Åhus missionsgård. I förmiddags samtalade vi länge om nyplantering i Sverige. Några formuleringar satte sig, t ex "Allt är lättare än mission." Så tror jag det är. I våra föreningar är allt enklare att jobba med än uppgiften att nå ut till fler människor. Nu i eftermiddag talar vi bl a om givande och ekonomiskt stöd. Vårt arbete kostar. Och vi begränsas av ekonomin. Kanske är det på samma sätt där: "Allt är lättare att lägga pengar på än mission." the_ID.

Läs mer

Några tankar på kvällskvisten

15

nov

På Åhus missionsgård sammanträder i kväll och i morgon ELMs nämnd för Mission i Sverige (MIS). Det är fyra år sedan jag första gången var på ett MIS-sammanträde. Det var strax innan jag hade börjat på min tjänst för ELM på "hemmaplan" (vi hade arbetat fem år som missionärer i Peru tidigare). Mötet hölls i Hässleholm. Det var ett annat MIS än idag. Några ledamöter är kvar, men flera har kommit till sedan dess. Men den stora förändringen ligger nog inte på MIS sammansättning, utan på att vi idag arbetar mer med frågor som faktiskt handlar om mission i Sverige. .

Läs mer

Tänk om

21

mar

Denna vecka sammanträder både ELMs nämnd för utlandsmission (NUM) och nämnden för mission i Sverige (MIS). En av de viktigaste punkterna på respektive nämnds dagordning är att tänka framåt inför 2015 och ge styrelsen underlag för att inför kommande årsmöte presentera ett förslag till Verksamhetsplan 2015. I den beskrivs vad ELM vill göra under nästa år. Det är roligt att fundera kring hur vi ska arbeta vidare. Vi ser många möjligheter. Men så finns det en faktor som känns ganska tung. Ekonomi. the_ID.

Läs mer

Prima MIS

13

okt

ELMs nämnd för Mission i Sverige sammanträder under två dagar. Föredragningslistan är inte väldigt lång, men punkterna är ganska stora och samtalen engagerar. Just nu talar vi just om hur vi föreställer oss ELMs arbete i Sverige några år fram i tiden. Det spretar åt många håll och vi har många idéer. Vi har också talat om the_ID.

Läs mer

Var god stör – sammanträde pågår

29

aug

Att vara med på en del sammanträden hör till mitt jobb. Jag lider inte av ett sammanträde då och då. Men just nu är jag inte i ett skov. Eller vad sägs om generalsekreterarmöte med Nordiska Inremissionsrådet (2 dagar), redaktionsrådsmöte med Till Liv inklusive möte med tidningsnämnden och Begrunda (2 dagar), ELM:s läroråd, the_ID.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved