Blogg

Framåt i Jesu namn – rapport från helgen

27

okt

Det har varit en lärorik helg för mig. NUM (Nämnden för utlandsm-n) är ett nytt område, som jag ska sätta mig in i, men det känns tryggt att komma in i ett sammanhang med så mycket kompetens och erfarenhet. I nämnden sitter flera män och kvinnor som har varit ELM's m-er under olika lång tid, och de har ett stort hjärta för m-uppdraget. Deras iver och erfarenhet märks i samtalen, och det blir initierade och levande samtal. Men det blir också tid till bön. Efter varje verksamhetsområde stannar nämnden upp och överlämnar samtalen i bön till Gud, och det är.

Läs mer

#sammanträdepågår

26

okt

I helgen är jag återigen i Åhus för nämndsammanträde, men den här gången i Nämnden för utlandsmission (NUM). Vad göra en missionsnämnd? ELM bedriver idag mission i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru. Vi har funnits olika länge i de olika länderna, men generellt sett kan man säga att de afrikanska missionsfälten är gamla medan Peru är yngre. Jag var i Kenya och Eritrea med min bibelskoleklass för snart femton år sedan, och det var oerhört intressant att få se de starka, levande, lokala kyrkorna. Sedan dess har jag inte varit tillbaka på missionsfältet, men i januari åker jag till Peru för att besöka.

Läs mer

#missionssamtal, del 2

20

okt

Åhus missionsgård. Nu har jag varit med på mitt första sammanträde som missionsledare och det känns härligt att vara igång! Det är alltså Nämnden för mission i Sverige (MIS) som har sammanträde och efter gårdagskvällens information om ekonomi och den regionala samarbetsorganisationens verksamhet, har vi fått fått tid att prata om vår egen verksamhet. MIS har ett särskilt uppdrag från ELM att arbeta med att starta nya gemenskaper, men också att stödja och utveckla befintliga gemenskaper, samt kalla och utbilda predikanter. the_ID.

Läs mer

#missionssamtal

19

okt

I helgen är jag i Åhus, på skånska östkusten, för sammanträde. För den som inte är så insatt i ELMs organisationsstruktur kan det vara lite krångligt att förstå organisationsstrukturen i ELM, men riksorganisationen ELM har delegerat ansvar till tre nämnder som har eget budgetansvar och verksamhetsansvar men som är ansvariga gentemot riksstyrelsen. Det är Nämnden för mission i Sverige (MIS), Nämnden för mission i utlandet (NUM) samt Tidningsnämnden. Den här helgen är det sammanträde med MIS och nästa helg är det sammanträde med NUM. Jag sätter stort värde på att kunna delta i sammanträdena eftersom de ger en så fin inblick i.

Läs mer

Den Ende som bär

23

jan

Igår hade jag en lång arbetsdag. Förmiddagen ägnade jag åt förberedelser inför en resa till Umeå, Vännäs, Skellefteå och Piteå senare i veckan. Jag ser framemot att möta missionsvänner, predikanter, medarbetare och akademiker i norr. Men det innebär också en del förberedelser. På torsdag kväll har styrelsen för BV-förlag sammanträde (på telefon). Så gårdagseftermiddagen ägnade jag åt att förbereda det sammanträdet. Det är spännande med kristen förlagsverksamhet och jag tror det är viktigt att vi försöker fortsätta att ge ut goda böcker. Förlaget har ett mål om att som ”basutgivning” varje år kunna ge ut en andaktsbok, en bibelstudiebok och en.

Läs mer

Mission i Kenya

24

apr

ELM har bedrivit mission i Kenya sedan strax efter andra världskriget. I dag är de kristna i majoritet i Kenya, över 80 procent är kristna. Fantastiskt! Men ändå är Kenya ett land där kristna drabbas av förföljelse och våld på grund av sin tro. Attentat mot kristna har förekommit på olika håll i landet, liksom i huvudstaden Nairobi. the_ID.

Läs mer

Välkommen till Ängelhom, ÅK-6

03

jun

[caption id="attachment_9694" align="alignright" width="300"] Andreas Castor hälsar välkommen till Ängelholm[/caption] Vi är igång! Kvällsmötet vid årskonferensens första dag är igång. Ordförande i ELM Ängelholm Andreas Castor har hälsat oss välkomna med ord från Johannes första kapitel: Följ med och se! Nu berättar missionssekreterare Jonny Bjuremo om att våra rötter i utlandsmissionen idag har vuxit i 150 år. I mars 1866 landsteg ”tre-enigheten” Lange, Carlsson och Kjellberg i Massawa i nuvarande Eritrea. Sedan dess har evangeliet predikats där och spridits vidare. Tio-, hundra- och tusentusentals människor har mött Jesus och levt och dött i tro på honom. Jonny frågar oss: Vem vill bli missionär?.

Läs mer

SMR årskonferens dag 2

19

maj

[caption id="attachment_9644" align="alignright" width="259"] Namnskylt, karta över området och (på baksidan) konferensprogrammet - smart.[/caption] Andra dagen av SMRs och SKRs årskonferens inleddes med frukost följd av morgonbön i ortodox tradition. Jag får nog erkänna att jag kände mig mer hemma vid frukostbordet med corn flakestallriken än jag gjorde vid andakten.  Men två saker tyckte jag mycket om i den tämligen liturgiska morgonbönen. Den upprepade bönen ”Herre, förbarma dig”. Den är inte bara biblisk, utan uttrycker också så tydligt vår totalt beroende av Herren. Det andra jag tar med mig var uppmaningen (som inte fanns i den tryckta ordningen) som kom inför.

Läs mer

SMR årskonferens dag 1

18

maj

ELM är medlem i Svenska Missionsrådet (SMR), som är en samlingsorganisation för svenska organisationer som arbetar internationellt med mission och/eller bistånd på kristen grund. Det är värdefullt att tillhöra ett sådant formaliserat nätverk dels för att SMR ”servar” oss medlemmar med vissa saker (så att inte varje organisation behöver kolla vilka regler som gäller för olika saker, försäkringslösningar, kontakter med Sida, etc) och dels för att det är ett forum får att utbyta erfarenheter och reflektera kring missionsuppdraget. [caption id="attachment_9634" align="alignright" width="300"] Kaffepaus vid Lagan i Laholm med 13 km kvar till Gullbranna.[/caption] the_ID.

Läs mer

Formas av Ordet

17

maj

Vid middagsbönen på Strandhem i går höll jag en kort bibelförklaring för eleverna på Bibel- och lärjungaskolan. Sedan fortsatte de i mindre grupper med samtal utifrån texten ur Lukas 22. De fick några samtalsfrågor med sig att använda om de villa och så skickade jag med dem påminnelsen: "Tänk på att det är Ordet som ska forma er, inte ni som ska forma Ordet." Senare i går var jag på missionsmöte med gäster från Eritrea i missionshuset. En fin kväll med sång, bön, uppbyggelse, gemenskap och information. En av bröderna från Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea predikade. Det var en enkel (i.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved