Blogg

Välsignade ELM, del 2

05

maj

Under mitt första halvår i tjänst för ELM i hemlandet har jag fått möjligheten att träffa styrelserna för flera missionsföreningar, och ibland hela föreningar, för att sitta ner en stund och samtala om nutid och framtid, om visioner och längtor. I några fall på föreningens initiativ, och andra gånger har jag lite grann trängt mig på och undrat om det inte vore ett gott tillfälle för samtal när jag varit på besök för en predikan. Kan man dra några generella slutsatser efter dessa möten? the_ID.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved