Blogg

25

maj

Idag är en ledig dag - onsdagar är ofta det för min del - för att kompensera kvällar och helger. Man så läste jag en notis i Bibeltrogna Vänners Missionstidning från april 1933: Bibeltrogna Vänner har öppnat et s. k. postgirokonto. Dess nummer är 55843. Hädenefter kunna sålunda vännerna, då penningar översändas pr postanvisning, använda s. k. Inbetalningskort, vilka tillhandahålles å postanstalterna. Bakgrunden till att man tog detta steg var dels att förenkla för både givare och mottagare, dels att höja säkerheten. Tomma (tömda?) kuvert har tidigare kommit till Expeditionen. Postgirot har bytt namn till plusgirot. Men notera att det ursprungliga numret gäller,.

Läs mer

27 februari

24

nov

Tillsammans med vår missionssekreterare Jonny Bjuremo ska jag under de närmaste två veckorna besöka Kenya; inte bara landet i allmänhet, utan också vår samarbetskyrka ELCK, missionär Kerstin Nilsson och volontärerna Amanda Mattson och Malin Månsson. Jag sitter just nu på tåget till Kastrup. I går kväll läste lite missionshistoria, innan jag somnade. Och jag hajade till när jag läste att den 27 februari 1939 togs beslutet lokalt i västra Kenya om att upplåta en tomt åt ELM-BV. Dåvarande ordförande Axel B Svensson och missionssekreteraren Anton Jönsson var på rekognoseringsresa i Kenya och leddes till Wanjare Hill (idag Iterio). Det tog sedan.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved