Blogg

December 8 – Öppenhet?

08

dec

Karlstad kommun har skickat ut dekaler till alla hushåll i kommunen. Dekalerna med ordet "Öppenhet" föreslås sättas upp på dörren eller brevlådan. Som en del i en kampanj för att hälsa alla nyanlända välkommen. I en tid då antalet väpnade konflikter i världen ökar och människor flyr till Europa, flyr undan krig och förföljelse, har vi skyldigheter att hjälpa dem som flyr. Och skyldigheter att göra vad vi kan för att stoppa krigen och förföljelserna. Skyldigheterna menar jag ligger på oss som individer och på vårt samhälle. Det är min bestämda uppfattning. the_ID.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved