Blogg

December 5 – Varför slopad skattereduktion för gåvor?

05

dec

I några år har det funnits en möjlighet att få skatteavdrag för gåvor till ideella organisation. Kraven på gåvomottagarna var dock ganska många, men för några av ELMs projekt i utlandet godkändes vi som gåvomottagare. Förhoppningen när lagen infördes var att den skulle öppna för en utveckling så att fler svenskar stimulerades att ge till ideell allmännyttig verksamhet. I flera länder finns en sådan lagstiftning. Men istället har nuvarande regering gått i den motsatta riktningen och föreslagit att avdragsrätten försvinner från 1 januari 2016. För ELMs det är det ingen katastrof att denna insamlingsmöjlighet försvinner. Och vi kan inte räkna med.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved