Blogg

Styrelsemöte

13

apr

ELMBVs styrelse samlas fredagkväll och lördag. Först en god kvällsmat och sedan skön inledningssång: Kristus är uppstånden (LH 193). Och så in på en lååång föredragningslista. Kanske kommer det uppdateringar efter hand… Ekonomi Så börjar vi med ekonomin. Resultat från 2011 och lägesrapport 2012. Som anställd, och med uppgift att inspirera till mission och till givande, känns det förstås tråkigt att notera hur givandet till ELMs mission minskar ganska mycket från 2010 till 2011 (liksom föregående år). Hur vänder vi trenden? Sångbok Styrelsen beslöt för ett år sedan att göra en revidering av de mest sjungna 200 sångerna i Lova Herren. Men det har inte.

Läs mer

Tre små punkter, från styrelsens sammanträde

26

nov

Den 19 och 20 november samlades ELM.s styrelse. Och jag fick vara med. Här kommer en kort rapport: Val av justeringspersoner, fastslagande av föredragningslista, ekonomisk rapport och … På ett styrelsemöte finns det ett antal punkter som ska finnas med, och de kan kännas ganska ”döda”. Men när jag var med på ELM:s styrelses sammanträde fredag och lördag så slog det mej att bakom var och en av dessa rutinpunkter ligger det också arbete. Bakom en del av punkterna som avverkades på en, fem eller tio minuter låg timmar av förberedelser.  För att allt ska fungera väl. the_ID.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved