Blogg

29

jan

Dags för styrelsesammanträde. ELM-BVs styrelse möts för 546e gången. (Fast  det kanske finns några telefonmöten med i statistiken.) Från Stockholm i norr till Lund i söder har ledamöter rest till Strandhem, och Vännäs är anslutet på HangOut. Ordförande Gunnar Davidsson inledde mötet med att läsa inledningen på Johannesevangeliet, varpå följe en stunds bön. Och sång om Jesusnamnet. Kan man börja en samling på bättre sätt? Från Bibel och bön, till tjänstgörande ersättare och kompletteringar av dagordning: På ett sätt ett tvärt kast från andligt till byråkratiskt. Men samtidigt, o att Herren ville leda oss i alla diskussioner, i varje beslut. Nu har jag.

Läs mer

Styrelsesammanträde

20

nov

ELMs styrelse sammanträder fredag och lördag på Strandhem. Goda rutiner följs: Först kvällsmat tillsammans, sedan inledning med bibelläsning (Ps 34:2-9) och bön. Och så in på föredragningslistan. Protokoll från olika nämnder och kommittéer läses och läggs till handlingarna; och något föranledde ytterligare handling. Tänk så många som arbetar och lägger ner tid och kraft på olika delar av ELMs verksamhet. Ekonomi: Tack vare generösa missionsvänner som testamenterar hela eller delar av sin egendom till ELM kan vi driva vårt arbete vidare utan att slå av allt för mycket på takten. Det är fantastiskt! Men samtidigt är det ett stort böneämne att Herren.

Läs mer

Styrelsemöte pågår

11

apr

Så var det dags för ELM-BVs styrelse att sammanträda igen. Och för mig att vara adjungerad. Fredagkväll kommer nog handla mycket om ekonomi, och så kommer Nils-Göran Nilsson som sitter i styrelsen för BVs fond för hjälpverksamhet. Nils-Göran är inte enda gäst ikväll. Johan Svensson har redovisat ELMs ekonomiska läge - det finns utmaningar! Och så kom Tomas Nilsson från Strandhem och berättade om Strandhems byggplaner till hösten. Spännande! the_ID.

Läs mer

Styrelsemöte pågår

31

jan

Över månadsskiftet sammanträder ELM-BVs styrelse. Från fredag kväll till lördag eftermiddag. the_ID.

Läs mer

Styrelsesammanträde pågick

19

apr

Under min korta promenad sen fredag eftermiddag från Stockholms central till Roseniuskyrkan på Smala gränd såg jag massor av stockholmare. På väg hem från jobbet; handlandes delikatesser till helgens middagar eller drickandes ”after work”. Men inne på Gränden är det inte färdigarbetat för veckan; där råder det full aktivitet. Ett dussintal styrelseledamöter (och adjungerade) har samlats. Första punkterna på dagordningen är rapporter, protokoll från nämnder med mera. Sedan kommer en intressant fråga. Det gäller en revidering av sångboken Lova Herren. Detta har vi samtalat om ett par år nu. Jens Lunnergård har jobbat hårt med projektplan för revideringen och styrelsen ställer.

Läs mer

Styrelsemöte pågick

01

feb

ELMs styrelse har just slagit sig ner runt bordet i fyrfemman på Strandhem. Lasse Johansson inleder med Ps 62 och vi sjunger om vår Konung (DNS 99). Ekonomigenomgång. Resultatet för 2012 är nästan klart. Och inte så bra som vi önskat. Här är utmaningar inför framtiden. Intäktsmässigt är 2012 det sämsta av de senaste fyra åren. Framförallt är det gåvor från enskilda som minskar. Det känns ganska tungt. Som anställd ledare i organisationen är det svårt att inte också ta saken personligt. Jag hade hoppats på en vändning 2012. Men 2013 är också ett gott att vända trenden! Styrelsen har initierat ett.

Läs mer

Styrelsemöte pågår

16

nov

En nästan fulltalig styrelse har samlats på Strandhem för att kasta sig in i ett nytt styrelsesammanträde. Enligt det vanliga mönstret börjas det med bibelläsning, bön och sång. Sedan formaliapunkter, registreringsärenden och så till ... ... ekonomisk rapport. Johan Svensson, som är en av de personer som sköter vår ekonomiadminstration, redovisar läget. Vi ser ut att hålla budget. Det är ju bra. Mindre bra är the_ID.

Läs mer

Styrelsemöte pågår

28

sep

Så var det dags för styrelsemöte med ELMs styrelse. Föredragningslistan är lika lång som en amerikansk basketspelare. Först en del formalia... Och så ekonomi - där är vi just nu. Läget är inte så bra. Vi gör inte av med alla pengar vi budgeterat, men vi får inte heller in vad vi hoppats. Årsmötet har antagit en verksamhetsplan för 2013, men frågan är om styrelsen vågar jobba vidare utifrån en sådan offensiv satsningen, eller om nämnderna behöver få signaler om att dra åt svångremmen. ELMs årsmöte 2013 kommer arrangeras i Lund av ELM tillsammans med Kristna Föreningen Filippi den 31 maj till.

Läs mer

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved