Vad ska komma?

Varje måndag under senare delen av sommaren är det några som går tillbaka till arbetet efter årets semester. Idag var det min tur att ställa klockan, äta frukost medan de flesta i familjen fortfarande sov och köra den korta biten till Strandhem där jag har min arbetsplats (när jag inte är på resa).

Månaden som ligger framför blir intensiv för min del. Det är förkunnardagar, Till Liv-redaktionsmöte, predikningar, sammanträden och så allt ”det vanliga” som för min del innebär arbetsledning, planering, skrivande med mera. Men den första intensiva perioden efter semestern är förväntad, och innehåller många roliga moment.

Ändå var det med lite tunga steg jag gick trappan upp till kontoret i morse. Jag har en känsla av att året som ligger framför kommer att bli ganska tungt. I Guds rike är vi kallade till tjänst och till hårt arbete, men jag tycker det ser ut som att motståndet i missionslandet Sverige ökar. Motståndet mot kristen tro, motståndet mot traditionellt kristna värderingar. Det syns i samhället på många sätt, och det syns i kyrkan.

Svenska kyrkan fortsätter sin förvandling från kristen kyrka till något annat. För ett par veckor sedan lyssnade jag via närradion till en predikan från en av kyrkorna i bygden. Många vackra ord, men inget om varför jag behöver Jesus. Av evangelium fanns inte ett spår. Och inför kyrkomötet i höst finns förslag på att den som inte bejakar samkönade äktenskap inte ska få vigas till tjänst i Svenska kyrkan.

Vad kan vi då göra? Be och arbeta. Det är det första svaret. ELM är en missionsorganisation som är fri att verka i Sverige och utomlands. Det ska vi göra på samma grund som hittills – Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen – och med samma mål – att människor ska få lära känna Jesus, få växa i tro på honom och rustas för att kämpa mot otro och falsk lära.

Strida och lida. Det är det andra svaret. Jag läser just nu en biografi om Raoul Wallenberg. Ett fascinerande människoöde. Men det som slår mig är att under 1930- och 40-talen var det så många som reagerade med förnekelse och en attityd av att ”nu blir det nog inte värre”. Inför krigshot tänkte man så. Inför uppgifter om judeförföljelse. Är det möjligen en mänsklig attityd inför fara att tysta samvetets rop till aktion genom att tänka att det snart vänder?

Jag utesluter alls inte en vändning. För Sveriges folk och kristenhet. Jag utesluter inte omvändelse i Svenska kyrkan och väckelse i vårt land. Men det kommer inte ske utan stridande och lidande. Inte utan uppoffringar och martyrer.

Så även om priset blir högt så låt oss ropa till Herren om uthållighet, om trofasthet och om väckelse över vårt land. Kom helige Ande. Kom till vårt land, vårt folk. Kom nu!

/ErikJA

3 reaktioner till “Vad ska komma?”

  1. Hej Erik! Välkommen tillbaka och må Herren välsigna dej i ditt arbete. Delar helt din oro för Sveriges folk och vill vara med dej i kampen på mitt sätt. Arne

  2. Din oro är befogad. Du är inte ensam att känna oro, vi är många som känner likadant. Men vi behöver inte ge upp kampen ”för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” Judas v. 3
    Vad som är viktigt är att vi rannsaka oss för att få klarhet var vi själva står, så att vi är beredda när motståndet sätts in. Har vi Gud på vår sida kan vi vara trygga.

  3. Själv tycker jag det svåraste är att både bevara sältan och att offensivt sprida den, men bortsett från vår egen tröghet har vi ju egentligen ingenting att frukta eller nedslås av, för Guds folk har i slutändan alltid gått segrande fram (så länge de brukat bönen och lytt sin herre). Inget förtryckande Egypten kunde hålla tillbaka Guds svar på folkets böner och inga romerska dekret eller förfallen nationell synagogsorganisation kunde hålla tillbaka Guds rikes inbrytande. Det enda vi har att frukta är vår egen minskande gudsfruktan.
    Men du ställer en riktig diagnos, Erik (som den läkare du är), och jag tror att de botemedel du pekar ut (bön, agerande, lidande) är de rätta. Om än inte de lätta.. men ändå fulla av glädje!
    Framåt i Jesu namn

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved