Våra etiopiska gäster har landat

Våra etiopiska gäster har landat

Första stopp på ”turnén” i Sverige under den kommande månaden blev Partille för qes Mussie Alazar och qes Dawit Tufa.

Partille församling och föreningen Hope Soddo hade bjudit in till ett seminarium om hur vi som kristna kan möta muslimer med evangeliet.

Presidenten för Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, qes Mussie Alazar lämnar en hälsning. Kyrkoherden i Partille, Lars Hjort, i bakgrunden.

Kyrkans president Mussie Alazar fick inleda med att lämna en hälsning från 1 Kor 1:18-21:

Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?

När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror.

qes Dawit Tufa delade med sig av många värdefulla tankar om hur vi kan möta muslimer med evangeliet.

Sedan fortsatte generalsekreterare qes Dawit med att dela sina tankar och erfarenheter av hur vi kan nå muslimer med evangeliet.

Dawit föddes själv som muslim men genom sin skolgång i Bibeltrogna Vänners skola undervisades han i Bibel och kristen tro och växte så in i tron.

Hans föräldrar är fortfarande muslimer men de och Dawit har ett gott förhållande till varandra.

Vad vi själva behöver veta

För att kunna förmedla något till muslimer behöver vi veta vad vi själva tror på och stå fasta i den tron, sade Dawit till att börja med. ”Är vi verkligen kristna eller kallar vi oss bara det?”

Vidare behöver vi känna till dem vi vill nå, till exempel deras kultur, målet för deras religion, var de själva befinner sig och hur mycket de kan om sin egen tro.

Vi kan börja med det vi har gemensamt, det finns många beröringspunkter mellan islam och kristen tro i Gamla testamentet, som är en helig skrift även för dem.

Innan vi börjar

En förutsättning för att närma oss människor med en annan tro är att vi har en medkänsla med dem, på samma sätt som Gud själv vill att de ska bli frälsta. Vi ska också be för dem.

Att skapa vänrelationer där vi kan dela livets gemensamma glädjeämnen och problem är värdefullt, kanske i vårt hem om de är öppna för det. Samtalen bör börja med att vi lyssnar intresserat och sedan berättar vad kristen tro betyder för oss.  Att vi har tålamod och att vi väntar in dem är A och O – då kan också frågorna komma.

Jesus

Att Jesus omnämns i Koranen och hålls högt är något vi kan ta som utgångspunkt i våra samtal. Han är en av de viktigaste profeterna och han anses faktiskt vara i himlen medan Muhammed är död och begraven!

Så långt något om vad qes Dawit förmedlade.

De kommande veckorna

Gästerna stannar nu i Sverige till en vecka in i juni och de kommer att medverka vid flera samlingar. Se datum och tider bland nyheterna här på hemsidan och kom gärna till någon av temasamlingarna eller gudstjänsterna där de medverkar!

 

 

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved