Manligt och kvinnligt ledarskap

ELM är en gräsrotsrörelse som engagerar män
och kvinnor, unga och gamla, och vi är beroende
av att många bidrar i vår verksamhet.

När det gäller predikanterna är det dock bara män som
kallas – men varför är det så? Vilka är argumenten
och vad har Bibeln att säga om förkunnelse,
andligt ledarskap, samt män och kvinnor?

Arrangeras av ELM riks och ELM Syd.


Program

09.30 Drop in-kaffe

10.00 Inledning och bön

10.20 Varför gör ELM på det här viset?
En biblisk vision för män och kvinnor, Daniel Ringdahl

11.15 Q&A

11.30 Vad betyder det här för mig? Sofia Ödman

12.00 Lunch

13.00 Hade inte ELM kunnat göra annorlunda?
Tre motargument, Daniel Ringdahl

13.45 Bensträckare

14.00 Daniel och Sofia samtalar och svarar på frågor
under ledning av Oskar Wikdahl.

14.50 Avslutning, Samuel Bengtsson

Fika
© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved