Vi ber

Vi ber!

”Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna.” (Luk. 18:1)

Det är lätt att glömma tillvarons osynliga dimensioner, men Bibeln förklarar för oss att vi befinner oss mitt i en andlig kamp. Det går inte att göra motstånd mot den onde bara genom fysiska medel utan vi måste möta motståndaren på dennes planhalva med verktyg som biter.

Herren Jesus har befallt oss att be. Bönen är medlet för att göra motstånd mot den onde. Det ser inte mycket ut för världen, men där en människa ber i Jesu namn där är Jesus i all sin härlighet.

ELM är och vill vara en missionsorganisation, men det är ingenting man kan organisera fram. Missionsiver kan bara komma ur mötet med Guds kärlek till oss i Jesus Kristus. Det finns många hinder och utmaningar för oss som organisation, som missionsföreningar och församlingar, och som enskilda kristna. För allt detta behöver vi be.

Låt oss därför komma samman i 30 dagars bön inför ELM:s årskonferens den 27-30 maj. Be hemma, be i din hemgrupp, be i föreningen och församlingen. Följ den föreslagna planen nedan eller be för det som ligger på ditt hjärta. Be om Guds ledning och beskydd över sin kyrka, över vårt samhälle och över ELM.

All kraft har vi i honom som sa: ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg. 1:8)

Varje söndag kommer vi att hänvisa till en specifik församling/förenings gudstjänst där man särskilt kommer att inlemma den här böneoffensiven. Mer information om det kommer efter hand.

Ladda ner bladet med information om bönen genom att klicka på bilden nedan, och håll utkik för uppdateringar om hur du kan följa med live!

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved