Julhälsning från ELCK

Julhälsning från ELCK

23

dec 2021

Från vår samarbetskyrka i Kenya har ELM fått en hälsning genom ärkebiskop Joseph Ochola.

Julhälsning från Kenya 9 dec 2021

Till vår missionspartner ELM

Kära heliga i Herren

Hälsningar från ELCKs huvudkontor

Jes 9:6 För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.

Älskade heliga i Herren, som är fyllda av en osläckbar längtan att välkomna och ta emot Immanuel i era hjärtan för evigt, Kristi frid. Herren Jesus Kristus födelsefest är nära. I den första julen kom han till oss på ett ödmjukt sätt som ett litet barn född i en krubba. Vi tidens slut ska vår Frälsare komma i obeskrivlig härlighet och ta oss in i sitt eviga hem. Han är skälet till att vi firar, han är ankaret och fullkomnaren av vår tro. Det är förunderligt hur människans Skapare har blivit människans bror genom inkarnationen och födelsen, som både sann Gud och sann människa.

Det här året går mot sitt slut. Med den härjande Covid 19-pandemin har året varit lika skrämmande som det är osäkert. Alla minns hur detta virus hotade och krävde mångas liv över hela jorden. Det ledde till plötslig stängning av våra gudstjänster, avbröt skolornas planering och aktiviteter, gjorde att affärsverksamheter tvingades stå stilla, gjorde många människor både arbetslösa och utsatta, från att ha varit kapabla blev de inkapabla, den starke blev svag och den som varit självständig blev beroende. Trots det, under alla dessa utmaningar, kan vi säga ”Ebenezer” för så här långt har Herren hjälpt oss (1 Sam 7:12). Låt oss av hjärtat förenas i tacksägelse till Gud för upptäckten av vaccin mot detta virus. Vi ber att vi så snart som möjligt ska kunna tala om Corona i förflutet tempus.

Vi uttrycker hjärtligen vår uppskattning för att ni stått med oss under denna tid av Covid 19-plågan. Vi tackar för era böner och ekonomisk hjälp i en tid då vi verkligen behövde det.

Som ELCK är vi helt övertygade att vi nu kommit till en tid då vi behöver gå från att ha varit ett missionsfält till att bli en missionskraft genom att sända missionärer lokalt och internationellt. Till denna ädla strävan vill jag inbjuda er att delta i bön och andra aktiviteter.

Må Guds rikaste välsignelser vara med er alla medan ni väntar och hoppas på Herren under denna adventstid, välkomnar och tar emot Herren under julen. Må ni också vid årets slut, bli fyllda med tro, hopp och kärlek när vi går in i ett nytt välsignat och framgångsrikt 2022 i Kristi namn.

God jul och gott nytt år till er alla och envar.

I Herrens vingård

Rev. Dr Joseph Ochola Omolo

Ärkebiskop Evangelisk Lutherska kyrkan i Kenya

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved