Nödhjälp Etiopien!

Nödhjälp Etiopien!

Hjärtligt tack för alla gåvor som kommit in till insamlingen ”Nöd Etiopien”. 20 miljoner människor hotas av en svältkatastrof som innebär att nödhjälp är akut nödvändigt. ELM-BV har fått en förfrågan från den evangeliska-lutherska kyrkan i Etiopien (EELC) om att hjälpa till med att ge stöd till ett område i det så kallade låglandet. Just här har torkan slagit till på ett obarmhärtigt sätt och människorna tvingas leva på svältgränsen. Staten ger ett visst stöd men det räcker endast till en måltid per dag och person.

ELM-BV har sedan mars 2016 samlat in drygt 600 000 SEK vilket har förmedlats till EELC. Den 8 april besökte jag området som är föremål för nödhjälpen och kunde konstatera att behoven var enormt stora. Då var jorden torr och dammig och folket led av näringsbrist. Den 20 juni var jag tillbaka i området Zwai-Dogda och samtalade med folket. Nu har det kommit en del regn och man har sått majs som sticker upp ur jorden. Bäst växer det i skuggan under träd med stora kronor. Majsplantorna varierar verkligen i storlek. De flesta hänger och slokar i värmen. Frågan är om det överhuvudtaget blir någon skörd alls om två månader. När majsperioden är över planerar bönderna att så teff som är huvudingrediens i indjeran.(indjera är för många huvudfödan och används flera gånger per dag)

Ingen vet vad resultatet blir. Uteblir regnet så blir det ingen skörd av majs. Kommer det alltför häftiga regn då slås skörden sönder. Vi ber om ett regn som gör att skörden blir god både av majs och av teff. Just nu är osäkerhetsfaktorn stor och folket går med ständig oro.

EELC har lyckats arbeta fram ett avtal med lokala och regionala myndigheter angående omfattande hjälpinsatser. Nu planeras det för att transportera mat och kläder från huvudstaden Addis Abeba ner till Zwai-Dogda. Tolv lastbilar är bokade för att inom en vecka anlända till de värst drabbade i området. Överlämnandet av nödhjälpen kommer att bevakas av både myndigheter och massmedia. Totalt 3346 hushåll med 14637 personer är föremål för den första hjälpsändningen. Allt detta tack vare alla gåvor som kommit in till ”Nöd Etiopien”. Fortsätt att ge! Vi har som första mål att nå 1,6 miljoner SEK och det enligt EELC:s planering. Insamlingen fortsätter tills vidare.

ELM-BV kan konstatera att EELC arbetat noggrant med alla tillstånd för en korrekt distribution av nödhjälp. Vi vill verkligen se till så att vårt stöd inte förvärrar situationen för folket. Detta skulle kunna ske om kyrkan inte inhämtar de tillstånd som krävs.

Kontakten med vännerna i låglandet betyder mycket för EELC:s verksamhet i låglandet. Nödhjälpen når alla i de utsatta områdena oavsett om man är muslim eller kristen. Även vi inom ELM-BV gläds över att vårt internationella arbete, genom insamlingen, blir mer känt och omtalat. Gåvor inkommer från en betydligt bredare krets än tidigare.

Tack ännu en gång för både små och stora summor som kommer in till ”Nödhjälp Etiopien”. Vännerna i Etiopien hälsar och tackar och just Du är föremål för deras tackböner. Välsignat!

Följ uppdateringen på elmbv.se

Ge generöst!

Plusgiro: 5 58 43-7

Bankgiro: 476-1144

Swish: 123-495 65 95

Märk gåvan med ”Nöd Etiopien”

Tack!

Jonny Bjuremo

 

DSC_0007

Ett hem i låglandet!

DSC_0013

Små svaga majsplantor.

DSC_0015

Dawit och David känner på den torra jorden

DSC_0050

En talesperson i låglandet!

DSC_0260

Mager kalv i Zwai-Dogda!

DSC_0275

Både kristna och muslimer är hungriga!

Lämna din kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved