Vi antar utmaningen!

Vi antar utmaningen!

22

dec 2019

Lagom till jul har vi fått nedanstående hälsning från ELM Vittsjö. Kanske kan det inspirera andra föreningar! God jul!

 

Till våra systerföreningar och missionsvänner inom ELM!

Vi har under hösten fått alarmerande besked om ELM:s Ekonomi.

Kassan håller på att sina och om inte gåvorna ökar markant kommer ELM att tvingas till drastiska nedskärningar av missionsarbetet och även tvingas kalla hem missionärer från missionsfältet.

När man hör och läser om underskottet så låter det som en svindlande summa, men om vi alla hjälps åt att bidra med det vi kan och förmår så handlar det faktiskt inte om så stora uppoffringar.

Jag väljer att bifoga ett utdrag som är hämtat från ett upprop från ELM:s ledning:

Gud ger oss en utmaning: ”Pröva mig!”

”ELMs styrelse kan inte vända trenden på egen hand. Men tillsammans är det inte svårt. Om 600 hushåll ger en engångsgåva på 2 500 kr har vi halverat 2019 års underskott. Om 500 hushåll ökar sin månadsgåva med 500 kr har vi inte längre något ekonomiskt underskott. Om 1200 personer ökar sitt givande med 250 kr per månad har vi en plusbudget och kan sända ännu fler människor i tjänst.

Vill du vara med? Vill du anta utmaningen?”

ELM Vittsjös styrelse vill vara med och anta utmaningen och har beslutat att skänka 1000kr per medlem till ELM:s missionsarbete. Eftersom vi är 28 st. inskrivna medlemmar i föreningen kommer vi att skänka 28000kr innan årsskiftet.

Vi vill nu utmana andra ELM-föreningar att göra detsamma:

Antar ni Utmaningen??

För Styrelsen i ELM Vittsjö

Johan Pettersson

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved